Archive

March 2020

Browsing

Dahulu sungainya masih ada. Bermuara ke laut. Dijadikan laluan untuk menurunkan kapal kayu buatan tempatan. Juga berpasir. Barangkali ini jadi pertanda kawasan tersebut diberi nama Sungai Pasir. Sungai Pasir ini menjadi tempat saya dilahirkan. Tercatat di dokumen resmi kenegaraan. Tapi sungai itu sudah tiada. Demikian juga dengan dua usaha kapal…